top of page

Privacyverklaring Hypotheek voor jou

Versie februari 2024


Persoonsgegevens die worden verwerkt
Hypotheek voor jou kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hypotheek voor jou, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hypotheek voor jou verstrekt. Hypotheek voor jou kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres


Waarom Hypotheek voor jou gegevens nodig heeft
Hypotheek voor jou verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Hypotheek voor jou uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


Hoe lang Hypotheek voor jou gegevens bewaart
Hypotheek voor jou bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Hypotheek voor jou verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Hypotheek voor jou worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw  computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hypotheek voor jou gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Hypotheek voor jou maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hypotheek voor jou bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.


De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Hypotheek voor jou te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hypotheek voor jou heeft hier geen invloed op.

 

Hypotheek voor jou heeft Google geen toestemming gegeven om via Hypotheek voor jou verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hypotheekvoorjou.nl. Hypotheek voor jou zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen
Hypotheek voor jou neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hypotheek voor jou maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hypotheek voor jou verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hypotheek voor jou op via info@hypotheekvoorjou.nl.

 

www.hypotheekvoorjou.nl is een website van Hypotheek voor jou.

 

Hypotheek voor jou is als volgt te bereiken:

Postadres: Noordstraat 94, 5038 EK Tilburg
Vestigingsadres: Noordstraat 94, 5038 EK Tilburg
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71155988
E-mailadres: info@smart-backoffice.nl

bottom of page