top of page

Kennismaking

Gegevens aanleveren

Om jouw situatie te kunnen beoordelen voor het kennismakingsgesprek, willen we je vragen een aantal gegevens door te sturen. Download het document hieronder om te zien welke gegevens je moet doorsturen. 

Wil je deze gegevens via e-mail uiterlijk 3 werkdagen voor de kennismaking naar ons doorsturen? Dan kunnen wij de afspraak van te voren voorbereiden. 

bottom of page